de Wapenkamer - MIKpunt in Hoogeveen..... Leverancier van lucht-buksen, vuur-wapens, zakmessen en vaste messen. U kunt altijd vrijblijvend informatie vragen over schietvereniging, schietsport of wapens zoals geweren en pistolen en revolvers. Verkoop van verlof-plichtige wapens natuurlijk alleen als men een jacht-akte of verlof heeft. Luchtwapens en kogeltjes zijn wel verkrijgbaar zonder verlof bij de wapenkamer. Vanaf 18 jaar en ouder. Schietsport geeft ontspanning en is een fijne hobby die volop beoefend kan worden bij de schietvereniging zoals b.v. de Vrijheid in Hoogeveen.

Kruit voor herladen

“de Wapenkamer”, Mikpunt in Hoogeveen heeft de mogelijk om kruit te leveren van diverse merken. Deze zullen zelf nog aangevuld worden. Momenteel staan op de site, www.wapenkamer.nl , al verschillende merken/typen met de prijzen. I.v.m. het niet kunnen hebben van een opslag van kruit, zal kruit vooraf besteld moeten worden en op de laatste woensdag van die